Buku

Teguhkan Jalanmu: Seni Bertasawuf dalam Meniti Jalan Kebenaran

Kehidupan di dunia ini, permainan yang sudah diatur oleh Sang Pencipta. Semua yang tampak di muka bumi ini adalah bukti ke-Maha Kuasaan-Nya. Sebelum manusia diciptakan oleh-Nya, ruh setiap manusia dipanggil oleh-Nya dan dimintai pertanggung jawaban. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturu......

...