Al-Quran

LABEL ISLAM

"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi" ---Qs. Al-Ahzâb [33]: 45-46

Pada Rabu, 14 Juni 2017 saya pernah menulis di Beritagar.id (Mer...